مکمل دی کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات مکمل خوراک دام و طیور

ویژگی های مکمل خوراک دام و طیور چیست؟ استفاده از دی کلسیم فسفات در جیره های غذایی از چه جهاتی دارای اهمیت است؟

کلسیم و فسفر از جمله عناصر مورد نیاز بدن دام و طیور هستند. منابع مختلفی نقش تامین این عناصر را در جیره های غذایی بر عهده دارند که از مهمترین آنها دی کلسیم فسفات است.

منتظر تکمیل این مطلب باشید…

دی کلسیم فسفات چیست؟

دی کلسیم فسفات در خوراک دام و طیور