تفاله گوجه
فروش تفاله گوجه درجه یک بازرگانی کهن

فروش تفاله گوجه درجه یک بازرگانی کهن به صورت اینترنتی امکان پذیر شد. این محصول با توجه به مواد مغذی که دارد برای جیره انواع دام توصیه می شود.

ارزش تغذیه ای تفاله گوجه

تفاله گوجه فرنگی از فراورده های جانبی صنایع تولید رب گوجه فرنگی است.

این محصول به عنوان منبع پروتئینی ارزان قیمت در تغذیه دام مورد استفاده قرار می گیرد.

زیرا به سبب بالا بودن پروتئین خام که حاوی 22 تا 25 درصد پروتئین با لیزین بالا می باشد می تواند جیره مقبولی باشد.

ترکیب شیمیایی تفاله گوجه فرنگی:

  • درصد رطوبت 28/4 %
  • پروتئین خام 08/24 %
  • چربی خام 7/15%
  • عصاره عاری از نیتروژن 11/32 %
  • الیاف خام 78/20 %
  • خاکستر 05/3 %

محدودیت استفاده از این ضایعات در جیره طیور، میزان الیاف نسبتا بالای این تفاله می باشد.

البته قسمت عمده این الیاف در بخش پوسته قرار دارد.

به این سبب نیز منجر به کاهش قابلیت دسترسی انرژی آن می گردد.

در آزمایشی از تفاله گوجه به عنوان منبع غنی ویتامین E در جیره جوجه های گوشتی استفاده شد.

با استفاده از این تفاله نسبت به گروه بدون تفاله ماندگاری بیشتری در گوشت بعد از کشتار و کاهش فساد ناشی از تخریب چربی ها در گوشت مشاهده می گردد.

بررسی های اخیر نشان داده با جایگزیی 15 درصد تفاله گوجه در جیره گاو شیری تولید شیر افزایش یافته است.

خرید تفاله گوجه دامی زودبار

تفاله گوجه نسبت به انواع خوراک های وارداتی از قیمت تمام شده کمتری برخوردار است که تاثیر مثبتی بر قیمت خوراک دام دارد.

در نهایت نیز منجر به کاهش قیمت محصولات لبنی و گوشتی خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.