مطالب توسط admin1

قیمت جو دامی خارجی در سال 98

قیمت جو دامی خارجی در سال 98 دارای تغییراتی به نسبت سال 97 بوده است، چه روش هایی برای کاهش تاثیرات نامطلوب تغییرات قیمت جو بر خوراک دام وجود دارد؟