سبوس گندم

انواع سبوس گندم، برنج، جو و ذرت

سبوس علاوه بر تامین احتیاجات غذایی دام، بر سلامت شکمبه نیز تاثیر گذار است. انواع سبوس گندم، برنج، جو و ذرت از طریق این مرکز قابل تهیه است.