سبوس برنج

سبوس برنج جایگزینی ارزان در جیره

بررسی آنالیز سبوس برنج و تاثیر آن بر سلامت دام و طیور نشان می دهد که این محصول ارزان را می توان جایگزینی در جیره های غذایی بکار برد.

اگر برنج برای مصرف انسان نامناسب تشخیص داده شود، می توان آن را در خوراک دام و طیور، تا نصف مقدار گندم جایگزین آن کرد. برنج دارای بازدارنده تریپسین می باشد که با حرارت پلت سازی غیرفعال می گردد.
سبوس برنج که از تولید برنج سفید به عنوان محصول جانبی بدست آید، کاربرد گسترده ای در جیره دام دارد. به دلیل تنوع روشهای فرآوری برنج سفید و وجود بخشهای مختلفی از پوسته، زبره و سبوس برنج، انواع گوناگونی از این نهاده وجود دارد که حتی درجات پایین و نامرغوب آن، به عنوان بستر مرغداری یا گاوداری نیز بکار می رود. در تهیه سبوس برنج، باید به مرغوبیت آن و صلاحیت محصول برای استفاده در خوراک دام دقت نمود.