کنسانتره مرغ گوشتی

فروش کنسانتره مرغ گوشتی ایرانی و خارجی

تامین مواد مغذی و اسیدهای آمینه از مهمترین دغدغه های پرورش دهندگان طیور است. این مرکز با فروش کنسانتره مرغ گوشتی ایرانی و خارجی درجه یک گامی بلند در جهت این امر برداشته است.