دان مرغی

خرید مستقیم دان مرغی باکیفیت

دان مرغی یا گندم شکسته یکی از خوراک های پر طرفدار در جیره طیور است. باکیفیت ترین نوع این خوراک از طریق این مجموعه به صورت مستقیم قابل خرید است.

یکی از محصولات فرعی و در عین حال پر مصرف کارخانجات آرد، دان مرغی یا گندم ضایعاتی می باشد. این محصول با توجه به نوع گندم و نوع دستگاه های تولید آرد با کیفیت های مختلفی تولید می گردد. نمونه این محصول در تصویر زیر مشاهده می گردد.

دان مرغی گندم ضایعاتی

همانطور که مشاهده می شود، دان مرغی معمولا ترکیبی از گندم، دان گیاه، کاه و کلش و … می باشد. درصد گندم تعیین کننده کیفیت و در نتیجه قیمت فروش دان مرغی به حساب می آید.

نمونه ی دیگری از گندم ضایعاتی در زیر قابل مشاهده است. بدیهی است میزان گندم موجود در تولیدات کارخانه های مختلف متفاوت بوده و به منظور خرید حتما باید به این مهم توجه داشت.

دان مرغی گندم ضایعاتی

دان مرغی یا گندم ضایعاتی به لحاط تنوع در کیفیت یکی از حساس ترین محصولات در حوزه خوراک دام و طیور به حساب می آید. پیشنهاد می شود این محصول از مراکز معتبر تهیه گردد تا از گرفتار شدن توسط افراد سودجو جلوگیری به عمل آید.