کنجاله کلزا

دان آماده مرغ گوشتی با ضریب تبدیل بالا

امروزه دان آماده مرغ گوشتی توانسته با ضریب تبدیل بالا جایگاه ویژه ای در جیره های غذایی پیدا کند. این مرکز دان آماده را به شرط کیفیت و آنالیز به فروش می رساند.