سبوس گندم عمده دامی

سبوس محصولی شناخته شده اما با کیفیت های مختلف

سبوس محصولی شناخته شده اما با کیفیت های مختلف است. آیا تمام مراکز فروش سبوس مورد قابل اعتماد هستند؟

سبوس در کنار علوفه از جمله خوراک های رایج در جیره های غذایی دامداری ها به حساب می آید. اکثر دامداری ها سبوس مورد نیاز خود را از طریق حواله های دولتی و سهمیه ای از کارخانه ها دریافت می نمایند.

با این وجود سبوس های حواله ای جوابگو نبوده و دامداری ها بخشی از نیاز خود را به صورت آزاد خرید می نمایند. از آنجا که تولید سبوس کارخانه ها محدود است، نمی توان در طول سال از یک کارخانه خرید نمود و بارها اتفاق می افتد که در طول سال از چند کارخانه مختلف بارگیری انجام می شود.

قاعدتا کیفیت سبوس این کارخانه ها یکسان نبوده و این امر می تواند سبب بروز مشکلاتی گردد. مشکل زمانی جدی تر می گردد که برخی مراکز محصولات دیگری نظیر سبوس برنج با سبوس گندم قاطی می کنند و در این شرایط تشخیص سبوس باکیفیت دشوار می شود.