سبوس گندم ارزان

سبوس گندم بهتر است یا آرد برنج؟

سبوس گندم بهتر است یا آرد برنج؟ آیا طرح این سوال برای خرید خوراک دام و طیور درست است؟

بهتر بودن در حوزه خوراک دام و طیور را به طور کلی دو فاکتور تعیین می کنند. این دو عامل قیمت و کیفیت هستند.

سبوس خوراکی است که می توان گفت باید در جیره های غذایی گنجانده شود و برای کامل شدن جیره به آن نیاز است.

با نگاهی به ارزش غذایی سبوس برنج این سوال به ذهن خطور می کند که چرا با وجود ارزش غذایی خوب به نسبت قیمت پایین آن استفاده از سبوس برنج کم است؟

این مرکز تلاش میکند تا در کنار سبوس گندم، با عرضه ی سبوس برنج باکیفیت، هر دوی اینها را به صورت ترکیبی در جیره های غذایی جای دهد.

همکاران ما در تمام مراحل خرید و فروش در کنار شما خواهند بود.