انواع سبوس عمده

سبوس گندم ریز بهتر است یا درشت؟

سبوس گندم ریز بهتر است یا درشت؟ این سوالیست که اکثر مشتریان در هنگام خرید از ما می پرسند. در هنگام خرید به موارد متعددی باید توجه داشت.

کیفیت سبوس را فاکتورهای مختلفی تعیین می کنند، اما شاید بتوان گفت عمده ترین معیار برای جدا کردن سبوس ها، ریز یا درشت بودن آنهاست.

کارخانه های آرد بجز اینکه از گندم هایی با کیفیت مختلف استفاده می کنند از دستگاههای متفاوتی نیز بهره می گیرند که این خود سبب می شود سبوس های تولیدی از نظر اندازه ریز و درشت باشند.

بیشتر از اینکه بخواهیم بگوییم کدام نوع بهتر است به این نکته باید توجه کنیم که مشتریان خود تعیین می کنند که چه سبوسی را نیاز دارند. به عنوان مثال مناطق شمالی کشور به طور معمول خواهان سبوس های درشت هستند که قیمت آنها نیز در مقایسه با سبوس های ریز کمی بیشتر است.

این مرکز انواع سبوس ریز و درشت را با توجه به انتخاب خریداران برای آنها ارسال می نماید.

گروه تولیدی بازرگانی کهن، هیچ وقت تعطیل نیست.