قیمت تفاله گوجه
فروش تفاله گوجه عمده خوراک دام شروع شد

فروش تفاله گوجه عمده خوراک دام شروع شد. آیا می توان این محصول را برای تامین نیاز گوارشی انواع دام به فیبر به جیره آن ها افزود؟

ویژگی های با ارزش تفاله ها

تفاله گوجه ضایعات کارخانه تولید رب گوجه فرنگی می باشد.

این محصول ضایعات این فرایند بوده و مصرف انسانی ندارد.

ولی به سبب فیبر بالا و خوش خوراکی به عنوان بخشی از جیره انتخاب شده است.

به سبب ویژگی های خوب این تفاله در نتیجه راندمان دامداری ها به خاطر تولید گوشت بیشتر افزایش یافته است.

تفاله گوجه آنتی اکسیدان بوده و دیوارهای سلولی با قبلیت هضم دارد که باعث خوش خوراکی جیره شده و هضم را آسان می کند.

این محصول از افزودنی های مناسب برای تکمیل جیره می باشد.

این تفاله می تواند بخشی از پروتئین مورد نیاز دام را تامین کند.

فروش تفاله گوجه عمده خوراک دام شروع شد

تفاله گوجه محصولی فصلی است و به صورت محدود موجود است.

به منظور تامین نیاز دامداری های صنعتی به تفاله تازه، فروش این محصول از طریق این بازرگانی انجام می شود.

این خرید، فرصتی ویژه ای را برای دامداران فراهم آورده تا جیره ارزان را برای دامداری خود تامین کنند.

برای اطلاع از روش های تحویل و قیمت نهایی با کارشناسان واحد فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.