پودر پوست پسته خوراک دام

فروش ویژه پودر پوست پسته خوراک دام

آیا با خواص و مزایای پوست پسته آشنا هستید؟ آیا این محصول را می توان در خوراک دام استفاده نمود؟ قیمت مناسب پودر پوست پسته سبب فروش ویژه آن شده است.

امروزه خوراک هایی به جیره های غذایی افزوده می شوند که تا سال های قبل خبری از آنها نبود. این خوراک ها که اکثرا جزء ضایعات مواد غذایی هستند، از لحاظ اقتصادی برای دامداری ها و مرغداری ها بسیار با صرفه است. یکی از این محصولات جدید پوست پسته می باشد.

پودر پوست پسته چیست؟

پودر پوست پسته در واقع مخلوطی از پوست صورتی رنگ پسته، خوشه و برگ پسته است. این ترکیبات پس از خشک شدن به شکل پودر در آمده و جهت خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد.

پودر پوست پسته خوراک دام

خوراک دام باید شامل تمام ترکیبات غذایی مورد نیاز دام باشد. بهترین جیره غذایی، جیره ای است که این مواد مغذی را از ارزانترین محصولات تامین کند. پروتئین، انرژی و چربی تمامی خوراک ها یکسان نیست و دامدار یا جیره نویس بنا به آنالیز محصولات، درصد استفاده هر یک از آنها را در جیره مشخص می کند.

آنالیز پودر پوست پسته

ترکیبات غذایی پوست پسته نشان می دهد که این محصول می تواند جایگزین برخی خوراک های گران قیمت جیره شود. انالیز پوست پسته به شرح زیر است:

پروتئین 10/73 درصد، رطوبت 4/47 درصد، چربی 8/79 درصد، خاکستر 10/73 درصد، فیبر 18/63 درصد