قیمت ارقام یونجه و شبدر

قیمت ارقام یونجه و شبدر خوزستان

قیمت ارقام یونجه و شبدر خوزستان نیز مانند علوفه های تولید شده در مناطق دیگر کشور تابع موارد مختلفی می باشد.

قیمت علوفه در سال های اخیر در مناطق گرمسیری کشور به سبب تولید بیشتر نسبت به مناطق دیگر پایین تر بوده است. البته به این موضوع نیز باید توجه داشت که این امر یک اصل نیست و گاهی ممکن است قیمت پایین، نشانه کیفیت پایین این محصولات باشد.

معیار تشخیص یونجه باکیفیت

یونجه علاوه بر خشک بودن و نداشتن علوفه های هرز و مواردی که اثر ضد تغذیه ای دارد باید نسبت گل و چوب نیز استاندارد باشد.

این مرکز انواع علوفه تولید شده در خوزستان نظیر یونجه و ذرت عولفه ای را به قیمت کف در هر مقطعی از سال ارائه می نماید.

همکاران پشتیبان ما همواره در کنار شما خواهند بود.