دان آماده طیور

لزوم استفاده از دان آماده در جیره طیور

لزوم استفاده از دان آماده در جیره طیور چیست؟ مرغداری ها در مواجهه با دان آماده معمولا با دو سوال عمده مواجه هستند. اول اینکه چرا باید دان آماده استفاده نماییم؟ و دوم دان آماده از کجا تهیه نماییم؟

چرایی استفاده از دان آماده با کمی تحقیق در مورد آن یا یک دوره استفاده کردن از آن قابل تشخیص است. مصرف دان آماده ضمن کاهش بسیاری از هزینه ها، بخش مهمی از استرس های مرغدار را کاهش داده و مرغدار با آسودگی خیال می تواند به بهبود کار خود بپردازد.

دان آماده باید بتواند تمام نیازهای غذایی مرغ را در تمام رده های سنی به طور کامل برطرف نماید تا جوجه ها روند رشد مثبتی داشته باشند. دان پلت حاوی مواد پروتئینی، مواد انرژی زا، انواع ویتامین ها و مواد معدنی بوده و نیاز جوجه و مرغ را به هر آنچه برای رشد و سلامت دارند، برطرف می نماید.