خرید یونجه درجه یک

محل خرید انواع یونجه درجه یک تهران

یونجه درجه یک چه فاکتورها و آنالیزی دارد؟ محل خرید انواع درجه یک این محصول در تهران و شهرهای مجاور کجاست؟

عوامل مختلفی در مرغوب بودن یا نبودن یونجه نقش دارند. از بذر یونجه گرفته تا روش و زمان برداشت همگی بر کیفیت یونجه تاثیر گذار است.

فاکتورهای انتخاب یونجه مرغوب

بذر یونجه متناسب با خاک و شرایط جغرافیای منطقه انتخاب می شود. یونجه ها از نظر میزان گل و کلفت یا نازک بودن ساقه با هم اختلاف دارند.

نحوه کشت بسیار حائز اهمیت است. امروزه روش های جدید کشت یونجه باعث شده که هیچ گونه علف هرزی حتی در چین اول هم دیده نشود.

استفاده از آب سالم و بهداشتی نیز بر کیفیت و ارزش غذایی یونجه تاثیر گذار است. یونجه هایی که از آب چاه یا چشمه استفاده می کنند با یونجه هایی که از آب فاضلاب استفاده می کنند، بسیار متفاوت هستند.

زمان برداشت یونجه باید موقعی انتخاب شود که بخشی از یونجه ها گل کرده باشند. این کار سبب افزایش ارزش غذایی یونجه می شود.

در آخر شرایط نگهداری و حمل و نقل نیز بسیار مهم است. روش های نادرست ممکن است سبب کپک زدن یونجه و از بین رفتن گل یونجه گردد.

محل خرید یونجه

یونجه در اکثر زمین های کشاورزی کشور کشت می گردد. زمین های حاصلخیز تهران نیز برای کشت یونجه بسیار مناسب هستند. از زمین های اطراف شهریار گرفته تا زمین های ورامین همگی برای کاشت یونجه بسیار مناسب هستند.

با پایان فصل برداشت یونجه، این محصول در انبار هایی ذخیره می شوند. این یونجه ها که از هر لحاظ تضمین شده و مطمئن هستند از طریق این بازرگانی قابل سفارش و خرید هستند.