اعتصاب کامیون داران دام و طیور

نقش اعتصاب کامیون داران در قیمت خوراک دام

آیا اعتصاب کامیون داران در قیمت خوراک دام و طیور نقش دارد؟ تکلیف دامداری ها و مرغداری ها در این شرایط برای خرید نهاده ها چیست؟

تقریبا یک هفته ای است از اعتصاب کامیون داران می گذرد. با وجود وعده های دولت برای افزایش 20 درصدی کرایه ها، همچنان اعتصاب ها ادامه دارد. در این شرایط خواسته های رانندگان چه بر حق باشد و چه نباشد در نهایت دود این اعتصاب ها  در چشم دامداری ها و مرغداری ها می رود.

اعتصاب کامیون داران

کامیون داران اعتقاد دارند که نرخ قیمت قطعات و لوازم ماشین و همچنین بیمه در سال های اخیر چندین مرتبه افزایش یافته و این در حالی است که نرخ کرایه ها در طی این سال ها ثابت مانده است. از این جهت رانندگان حق دارند تا به وضع موجود معترض باشند.

نقش اعتصاب در قیمت خوراک دام و طیور

با وجود اینکه این روزها ماشینی برای بارگیری اعلام آمادگی نمی کند اما بسیاری از شرکت ها همچنان در حال گرفتن آدرس هستند. این بارگیری ها اغلب با تاخیر همراه بوده و یا به یک سری محصولات خاص مربوط می شود.

قیمت نهاده ها در این مدت تقریبا ثابت مانده و با کاهش محسوسی نیز مواجه شده است. اکثر فروشندگان و خریداران منتظر هستند تا وضع موجود سامان یافته و بارگیری ها روند عادی خود را از سر گیرند.

ضرر دامداری ها و مرغداری ها

طبیعی است که دامداری ها و مرغداری ها اعتصاب و اعتراض را نمی شناسند و خوراک دام و طیور می بایست به صورت مرتب تامین و در اختیار آنها قرار داده شود. با توجه به متوقف شدن بارگیری ها، ادامه دار شدن وضعیت موجود می تواند دامداری ها و مرغداری ها را با خطر جدی مواجه سازد. از مسئولان ذیربط انتظار می رود که هر چه سریعتر وضعیت را به حالت عادی برگردانند تا روند بارگیری ها ادامه یابد.