سبوس دامی ارزان

انواع سبوس مورد پسند مشتری ها

در بازار خوراک دام و طیور چه سبوس هایی مورد پسند مشتری ها قرار می گیرد؟ در انتخاب انواع مختلف این محصول کیفیت مهم تر است یا قیمت؟

معیارهای سبوس باکیفیت

سبوس باکیفیت یک سری معیارهای کلی دارد که همه ی مصرف کنندگان خواهان خرید آن هستند. یکی از مهمترین این معیار ها خالص بودن سبوس گندم است. بعضا دیده شده برخی مراکز به منظور پایین آوردن قیمت، سبوس برنج نیز به سبوس گندم اضافه می کنند.

علاوه بر این موارد سلیقه خریداران نیز در مورد پسند بودن یا نبودن یک سبوس خاص تاثیر گذار است. به عنوان مثال یک سبوس به اصطلاح نرم ممکن است از تظر عده ای سبوسی مطلوب باشد ولی از نظر عده ای دیگر تایید نگردد. این نوع سلایق بیشتر به شهر  مورد استفاده سبوس بستگی دارد.