کنسانتره مرغ تخمگذار

تولید و فروش کنسانتره مخصوص مرغ تخمگذار

پرورش مرغ تخمگذار به منظور گرفتن بهترین خروجی از حساسیت بالایی برخوردار است. تولید و فروش کنسانتره مخصوص مرغ تخمگذار یکی از فعالیت های اصلی این مجموعه می باشد.