فروش سیلاژ ذرت

حداقل و حداکثر فروش سیلاژ ذرت بسته بندی

حداقل و حداکثر فروش سیلاژ ذرت بسته بندی در شهر ها و تولیدی های مختلف، متفاوت است. مراکز پرورش دام و طیور می توانند متناسب با نیاز خود درخواست خرید خود را در این مجموعه ثبت نمایند.

سیلاژ ذرت بخش عمده جیره های غذایی در گاوداری ها و مراکز پرورش گوسفند است. به همین جهت نیاز به آن همواره وجود دارد.

مقدار نیاز و مصرف هر مرکز به تعداد گاو و گوسفند آنجا و هدف پرورش که شیری یا پرواری هست، بستگی دارد.

مراکز با مصرف بالا مشکلی از لحاظ مقدار خرید نداشته و می توانند هر مقداری را خرید نمایند. مراکزی که مصرف پایینی دارند در صورتی که نتوانند خودشان سیلاژ تولید کنند یا از محل های نزدیک خود تهیه نمایند با مشکل مواجه می شوند. این مجموعه برای بر طرف نمودن این مشکل بار های 5 تنی را نیز در دستور کار خود قرار داده و برای مشتریان خود ارسال می کند.