معرفی مزایا ویژگیها آنالیز پوسته ذرت غنی شده خوراک دام

پوسته ذرت غنی شده یا خوراک گلوتن مزایای زیادی در خوراک دام و طیور دارد. برای این منظور می بایست معرفی این محصول و ویژگیهای آنرا بدانیم.

معرفی مزایا ویژگیها آنالیز ذرت دامی

ذرت اگرچه رایج ترین غله دامی و طیوری به حساب می آید اما برای کسب بالاتری کارایی می بایست معرفی، مزایا، ویژگیها و آنالیز ذرت را بدانیم.