ضایعات ماکارانی خوراک دام

فروش ویژه ضایعات ماکارونی خوراک دام

ضایعات ماکارونی چیست؟ آیا این محصول در خوراک دام و طیور جایگاهی دارد؟ این محصول نیز به صورت ویژه از طریق بازرگانی کهن به فروش می رسد.

دو عامل مهم در تعیین نوع کنسانتره

تغذیه بیشتر از هر عامل دیگری در تولید و سود دهی واحد های دام و طیور موثر است. فراهمی و قیمت دو عامل خیلی مهم در تعیین نوع کنسانتره مصرفی است.

بنابراین از نقطه نظر اقتصادی، حداکثر استفاده از منابع انرژی ارزان قیمت با توجه به محدودیت های فیزیولوژیکی دام باید مد نظر قرار گیرد.

ضایعات ماکارونی در خوراک دام و طیور

یکی از راه های کاهش هزینه خوراک، استفاده از ضایعات حاصل از کارخانه های مختلف عمل آوری فراورده های مختلف کشاورزی از جمله کارخانه تهیه ماکارونی است. با توجه به نوع آرد دستگاه های موجود و مدیریت کارخانه، مقدار ضایعات، متغیر بوده و رقمی بین 4 تا 12 درصد را به خود اختصاص می دهد.

انواع ضایعات ماکارونی

ضایعات بر دو نوع خمیری و خشک است. ضایعات خمیری به دلیل رطوبت بالا (30 تا 40 درصد) در پرورش ماهی مورد استفاده قرار می گیرد. ضایعات خشک که از خرد شدن محصول، به هنگام برش، بسته بندی و نیز ماکارونی های بد شکل بدست می آیند که امکان آسیاب شدن داشته، و قابلیت ماندگاری خوبی در انبار دارند.