قیمت جدید نهاده های دامی سال 1401

قیمت جدید نهاده های دامی سال 1401 در نهایت پس از کش و قوس فراوان از طرف اتحادیه واردکننده ها اعلام شد. قیمت جو ذرت و سویا اختلاف زیادی با نرخ قبلی دارد.

قیمت نهاده های دامی درجه یک وارداتی امروز چقدر است؟

قیمت نهاده های دامی درجه یک وارداتی امروز چقدر است؟ خرید فوری نهاده هایی مثل جو، ذرت و سویا به صورت مستقیم از بنادر کشور چگونه است؟

قیمت فروش ذرت مدلل برای خوراک دام و طیور

قیمت فروش ذرت مدلل برای خوراک دام و طیور به نرخ مصوب دولتی اعلام گردید. هم اکنون فروش این محصول با شرایط دولتی به سراسر کشور امکان پذیر می باشد.

فروش ذرت مدلل با قیمت دولتی امسال

فروش ذرت مدلل با قیمت دولتی امسال در حال حاضر برای تمامی دامداری ها و انبار دار ها امکان پذیر است. برای خرید ذرت مدلل نیاز به مدارکی است که اعلام می شود.

قیمت باگاس نیشکر درجه یک برای خوراک دام

قیمت باگاس نیشکر درجه یک برای خوراک دام چقدر است؟ باگاس نیشکر چه فوایدی برای خوراک دام دارد و چه فایده ای را برای جیره به ارمغان می آورد؟

قیمت خرید کنجاله زیتون و مزایای آن

قیمت خرید کنجاله زیتون و مزایای آن امسال چقدر است؟ این محصول تا چه میزان در جیره مور استفاده قرار می گیرد و آیا بر طیور هم مناسب است؟

قیمت فروش ضایعات کنجاله پنبه دانه امسال

قیمت فروش ضایعات کنجاله پنبه دانه امسال چقدر است؟ فواید این کنجاله برای خوراک دام و طیور چیست و چگونه می توان بهترین نوع آن را خریداری نمود؟

قیمت سیلو ذرت علوفه ای بسته بندی امسال

قیمت سیلو ذرت علوفه ای بسته بندی امسال چقدر است؟ این محصول چه فوایدی برای مصرف کننده دارد و تا چه میزان قابلیت نگهداری در انبار را دارا می باشد؟

فروش نهاده های دامی امسال به قیمت دولتی

فروش نهاده های دامی امسال به قیمت دولتی آغاز شد. امکان خرید جوف ذرت و سویا به صورت مستقیم از بندر برای متقاضیان تمام کشور امکان پذیر است.

قیمت جو و ذرت وارداتی امروز چقدر است؟

قیمت جو و ذرت وارداتی امروز چقدر است؟ آیا تمامی بارهای اعلامی در بندر مسلتزم ارائه مدارک می باشند؟ چگونه می توان این محصولات را بدون پروانه خرید نمود؟