رفع دغدغه های دامدار با بهره گیری خوراک کامل تخمیری

دامدار با دغدغه های متنوعی رو به روست که با بهره گیری از علم روز دنیا می تواند آنها را برطرف کند. خوراک کامل تخمیری یک انتخاب لذت بخش برای دامپروری هاست.

منظور از اصطلاح TMR در دامپروری چیست؟

قطعا پیش آمده است که بارها عزیزان با اصطلاح TMR برخورد کرده اند.در واقع این سه حرفT,M,R مخفف عبارت ‏جیره های کاملاً مخلوط (‏total mixed ration‏)‏ میباشد.

نحوه استفاده خوراک کامل تخمیری و پروسه عادت پذیری گاو و گاومیش

نحوه استفاده از خوراک کامل تخمیری و پروسه عادت پذیری گاو و گاومیش از قبیل شیرده با تولید کم و متوسط و دامهای سنگین پرواری در یه بازه حدود بیست سی روزه صورت می گیرد.

نحوه استفاده خوراک کامل تخمیری و پروسه عادت پذیری در دامهای سبک

نحوه استفاده از خوراک کامل تخمیری و پروسه عادت پذیری در دامهای سبک از قبیل گوسفند و بز در یک برنامه زمانی حدودا دو سه هفته ای انجام میگیرد.

خوراک کامل تخمیری تحولی در خوراک دام

خوراک کامل تخمیری محصولی دانش بنیان می باشد که با تامین تمام نیاز های دام و کاهش هزینه های دامداری، تحولی عظیم در خوراک دام  کشور ایجاد کرده است.