علت کاهش قیمت جو وارداتی در بنادر ایران

در چند هفته اخیر با کاهش قیمت جو وارداتی در بنادر ایران مواجه بوده ایم. این موضوع به عوامل مختلفی می تواند مرتبط باشد

معرفی مزایا ویژگیها و آنالیز جو دامی

جو دامی پرمصرف ترین خوراک در جیره دام می باشد. در این مطلب به معرفی جو دامی پرداخته و مزایا، ویژگیها و آنالیز آنرا ارئه می نماییم.