فول فت سویا منبع پروتئین چربی خوراک دام و طیور

فول فت سویا و پرومیکس جایگزین ایده آل و اقتصادی منابع پروتئین و چربی در خوراک دام و طیور می باشند که بهره گیری از آنها اثرات مثبتی در مرغداری ها و دامداری ها دارد.

قیمت خرید کنجاله زیتون و مزایای آن

قیمت خرید کنجاله زیتون و مزایای آن امسال چقدر است؟ این محصول تا چه میزان در جیره مور استفاده قرار می گیرد و آیا بر طیور هم مناسب است؟

فروش فوری کنجاله زیتون برای خوراک دام و طیور

فروش فوری کنجاله زیتون برای خوراک دام و طیور آغاز گردید. این محصول بی شک یکی از مفید ترین انواع کنجاله برای خوراک دام و طیور می باشد.

قیمت فروش ضایعات کنجاله پنبه دانه امسال

قیمت فروش ضایعات کنجاله پنبه دانه امسال چقدر است؟ فواید این کنجاله برای خوراک دام و طیور چیست و چگونه می توان بهترین نوع آن را خریداری نمود؟

قیمت فروش کنجاله پروتئینی ویژه خوراک دام

قیمت فروش کنجاله پروتئینی ویژه خوراک دام چقدر است؟ آیا با خرید این محصول می توان قیمت تامین پروتئین جیره را تا حد مطلوبی کاهش داد؟

قیمت فروش کنجاله سویا دامی از مازندران

قیمت فروش کنجاله سویا دامی از مازندران به نسبت دیگر انواع کنجاله سویا با توجه به کیفیت عالی این محصول مقرون به صرفه برای دامداری ها و مرغداری ها می باشد.