خوراک دام بومی

حذف دام بومی ضربه ای مهلک بر اقتصاد روستاها

تعطیلی دامداری ها از بین رفتن یک شغل نیست، با حذف دام های بومی،ضربه ای مهلک بر اقتصاد روستاها وارد می شود که اثرات منفی زیادی در پی دارد.

این روزها نُقل محافل روستائیان،عشایر،دامداران و کشاورزان گرانی و کمبود نهاده های لازم برای امر تولید است.

سالهای گذشته وقتی برای کار و تفریح به حاشیه شهرها و روستاها مراجعه میکردیم با انبوه گله های گاو، گوسفند و بزهای بومی منطقه مواجه بودیم که براحتی و بدون در نظر گرفتن تمهیدات خاصی از ضایعات مزارع کشاورزی دیم، آبی و بیشه زارها تغذیه میکردند و نیازی هم به تغذیه جبرانی مانند استفاده از یونجه و کنسانتره نبود.

اما امروزه ما و مسئولین با این ذخائر ارزشمند ژنتیکی چه کرده ایم؟

چرا دیگر در روستاهای ما خبری از دام بومی نظیر گاوهای نَجدی،کُردی و… نیست؟

چرا روستاهای ما بسمت هلشتاینیزه شدن رفته اند؟(به نقل از دکتر حسینی عزیزم)

چرا مسئولان فکر چنین روزهای خشکسالی،قحطی و گرانی را نمیکردند؟

آقایان به اصطلاح دست اندرکار چه از جان گوسفندان دنبه دار بختیاری و لری میخواهند؟

آیا نمی دانستند دنبه در گوسفند بعنوان منبع انرژی عمل کرده و در چنین مواقعی میتوانست بعنوان منبع غذایی در اختیار دام قرار گیرد؟

آیا نمی دانستند دنبه گوسفند بختیاری همانند کوهان شتر عمل کرده و بیابان های خشک و بی علف به کمک بدن دام می آمد؟

سرنوشت پرورش دامهای سردسیری روسی تبار همچون گوسفند رومانف در مناطق گرمسیری ایران چه خواهد شد؟

چرا بزهای بومی خوزستان را که روزگاری بعنوان گاو فقرا از آنها یاد میشد دوباره به سیستم روستاها برنمی گردانیم؟

دام بومی

آثار نابودی دامداری ها

معتقدم وقتی دامپروری با شکست و نابودی روبرو بشود همانند تاثیری که نبود زنبورعسل بر کره ی زمین خواهد گذاشت،روستاها نیز لاجرم باید خالی از سکنه بشوند.

من دلم به حال وطن و جوامع روستایی و عشایریش با نگهداری دامهای آمیخته و به اصطلاح صنعتی میسوزد.
دامهایی که گرانی و نبود علوفه هدیه ای جز ضعف سیستم بدنی و ایمنی به آنها نمیدهد….

و سخن آخر خطاب به دوستان و همکارانم در بخش تلقیح،باروری و اصلاح نژاد:

بیایید از حوادث و وضعیت فعلی درس عبرت بگیریم و در کنار امورات اصلاحی ناموزون بفکر احیا و ترویج دامهای بومی مناطق مختلف کشور باشیم و به اقتصاد و ماندگاری زندگی روستائیان و عشایر کمک کنیم.

گرانی نهاده های دامی(علوفه و…)چاره ای جز فروش منتج به زیان و فرار برای هموطنان روستایی و عشایر نخواهد گذاشت.

همه ی ما مقصریم،به کسی بر نخورد.

مهندس محمدجواد اسکندری۱۴۰۱/۶/۱