انواع یونجه خوراک دام

خرید انواع یونجه خوراک دام در بازار

انواع مختلفی یونجه در بازار جهت استفاده در خوراک دام خرید و فروش می گردد، اما آیا همه یک کیفیت یکسان دارند؟

همه ی شما به احتمال زیاد این مثال را شنیده اید که برای مشخص نبودن کیفیت چیزی آن را به هندوانه در بسته مثال می زنند. خرید یونجه ای که هنگام چیدن و بسته بندی کردن بالای سر آن نبود نیز می تواند مصداقی از همان هندوانه در بسته باشد.

با توجه به حساس بودن خوراک های مصرفی در جیره های غذایی دام، همکاران ما در این مجموعه بر تمام مراحل تولید، برداشت و پرس کردن یونجه نظارت مستقیم دارند تا محصول عرضه شده به مشتریان از هر نظر قابل اطمینان و به شرط باشد.

تلاش ما همواره برای بهترین بودن است.