خرید خرده ذرت باکیفیت محصول برزیل

خرید خرده ذرت باکیفیت محصول برزیل توانسته است رضایت دامداران را جلب کند؟ آیا این جیره می تواند انرژی مورد نیاز رشد دام را تامین کند؟

جایگزین ارزان ذرت

با خرید جیره های ارزان تر می توان هزینه های تامین جیره را کاهش داد.

خوراک های دانه ای مانند گندم و ذرت و سویا و ذرت وارداتی هستند از این رو رسیدن به این هدف آسان نخواهد بود.

یکی از راه های مناسب برای کاهش هزینه و حفظ کیفیت، خرید جیره های جایگزین مانند خرده ذرت می باشد.

خرده ذرت از جایگزین های مناسب تامین کننده انرژی جیره می باشد.

خرده ذرت ارزش غذایی خوبی دارد.

ارزش تغذیه ای این جیره با ذرت برابری می کند.

مزیت اصلی خرید خرده ذرت برای خوراک دام و طیور را می توان در تامین ارزان تر ذرت دانست.

خرده ذرت تمامی مواد مغذی ذرت را دارا می باشد و تفاوت در آن ظاهر و جود ذرت های شکسته می باشد.

خرده ذرت انرژی خوبی برای دام و طیور فراهم می کند، به همین دلیل در جیره غذایی دام و طیور جای دارد.

قیمت ارزان این جیره به دلیل خرد بودن دانه های آن است.

خرده ذرت را می توان جایگزین ذرت دانست.

خرید خرده ذرت باکیفیت محصول برزیل در بازرگانی کهن

قیمت فروش خرده ذرت دامی توسط بازرگانی کهن اعلام می شود.

برای تامین خرده ذرت مورد نیاز در جیره و سایر جیره های ارزان با کار شناسان فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.

سفارشات شما به سراسر کشور ارسال می شود.