کنجاله سویا دامی ارزان قیمت

خرید کنجاله سویا دامی ارزان قیمت

در این بازار آشفته آیا خرید کنجاله سویا دامی ارزان قیمت امکان پذیر است؟ معیار خرید کنجاله های پودر، پلت و پرک چیست؟

با توجه به افزایش بی سابقه قیمت نهاده های دامی و از جمله سویا، توان خرید دامداری ها و مرغداری ها کاهش یافته و بسیاری از این مراکز به فکر پیدا نمودن محصولاتی جهت جایگزینی با سویا افتاده اند.

پودر گوشت و کنجاله های کنجد و پنبه از جمله محصولاتی هستند که این روزها بیشتر از قبل دارای متقاضی بوده و تمایل برای خرید آنها زیاد است. با توجه به اینکه در خرید و مصرف پودر گوشت و کنجاله کنجد محدودیت هایی وجود دارد، خواه نا خواه باز هم توجه اکثر مصرف کنندگان به سوی کنجاله سویا است.

قیمت کنجاله سویا

قیمت کنجاله سویا علاوه بر نوسانات بازار ارز به کیفیت و شکل آن نیز بستگی دارد. فاکتور اصلی در تعیین قیمت سویا، آنالیز مواد غذایی آن است. در کنار پروتئین که بسیار حائز اهمیت است، توجه به افلاتوکسین سویا نیز مهم بوده و درواقع این عدد است که نوع استفاده را مشخص می سازد.

کنجاله سویا دامی ارزان قیمت

کنجاله سویا سواد کوه در روزهایی که نیاز به کنجاله سویا در کشور زیاد بود توانست بخشی از نیاز مصرف کنندگان را تامین نماید. اگر چه این محصول رنگی تیره دارد، اما قیمت آن سبب فروش بالای آن شد. مقدار پروتئین سویا سواد کوه حدود 40 درصد و عدد افلاتوکسین آن 10 ppb است که یک مقدار مجاز برای دام به حساب می آید.

سویا دامی سواد کوه از طریق بازرگانی کهن به صورت ویژه به فروش می رسد.