کنجاله کنجد پرس سرد

خرید کنجاله کنجد پرس سرد درجه یک

تفاوت کنجاله کنجد پرس سرد با کنجاله ارده در چیست؟ انواع درجه یک این محصول را با چه قیمتی می توان خرید نمود؟

کنجاله حاصل روغن کشی دانه های روغنی می باشد. اینکه از چه روشی برای این کار استفاده شود، نوع کنجاله را تعیین می نماید.

اگر کنجد ابتدا پخته شود و سپس روغن آن گرفته شود، به اصطلاح به آن پرس گرم گویند که به عقیده بسیاری از کارشناسان مقداری از ارزش غذایی آن با این روش از بین می رود.

اما اگر کنجد به صورت مستقیم در دستگاه روغن کشی ریخته شده و روغن آن گرفته شود، کنجاله و روغن حاصل را پرس سرد گویند.

با توجه به اینکه در روش پرس سرد یا کلد پرس کنجد بو داده نمی شود، ضمن حفظ ارزش غذایی آن، بوی مطبوع تری نیز در مقایسه با پرس گرم دارد.

با توجه به درصد روغنی که از کنجد گرفته می شود، قیمت کنجاله های موجد در بازار نیز متفاوت است. قاعدتا هر چه میزان روغن گرفته شده بیشتر باشد، کنجاله از نظر ارزش غذایی غنی تر خواهد بود.

تلاش ما همواره برای بهترین بودن است.