ذرت علوفه ای دانه دار

شهرهای ارائه کننده ی سیلاژ ذرت باکیفیت

شهرهای ارائه کننده ی سیلاژ ذرت باکیفیت را می شناسید؟ آیا سیلوی ذرت را تنها می توان از یک سری نقاط خاص خرید نمود؟

ذرت علوفه ای به علت مصرف زیاد آن و شرایط کشت مناسب در اکثر شهرهای کشور تولید می گردد. با این حال برخی از شهرها از قدیم الایام به عنوان قطب تولید ذرت علوفه ای شناخته می شوند.

از جمله این مناطق میتوان دشت مغان، دزفول از استان خوزستان، کرمانشاه، مرودشت استان فارس، برخی مناطق استان خراسان و غیره را نام برد. با این حال باید به این نکته توجه داشت که خوب و بد بودن یک مورد نسبی بوده و سیلاژ با کیفیت و بی کیفیت با رعایت اصول و یا عدم رعایت آن در هر نقطه ای پیدا شود.