قیمت اقلام مدلل


قیمت اقلام مدلل 25 اردیبهشت 1397

در بین اقلام مدلل قیمت ذرت برزیل، سویا کندوج، گل سفید و دانه های روغنی خراسان در  25 اردیبهشت 1397 نسبت به روز قبل با افزایش همراه بود.

اگرچه قیمت سویای نابدانه سمنان، کلهر کرمانشاه و بندر امام چند روزی است که بدون تغییر قیمت بوده، اما سویای  کندوج، گل سفید و دانه های روغنی خراسان با افزایش همراه بود.

قیمت ذرت مدلل

ذرت برزیل بندر امام فی 11900 ریال

ذرت اکراین بندر امام فی 10700 ریال

قیمت سویا مدلل

سویا پلت کلهر بندر امام فی 23100 ریال

سویا پلت کلهر کرمانشاه فی 23100 ریال

سویا پلت نابدانه سمنان فی 23100 ریال

سویا گل سفید فی 24600 ریال

سویا فرآوری سبوس کندوج فی 24600 ریال

سویا دانه های روغنی خراسان فی 24600 ریال

قیمت فول فت و روغن مدلل

فول فت سویا پلت کرمانشاه فی 26300 ریال

روغن خام سویا کرمانشاه جهت مرغداری فی 38800 ریال

روغن غنی شده گیاهی (هایپر انرژی) فله کرمانشاه فی 44350 ریال

جهت خرید اقلام فوق شناسه انبار و کپی کارت ملی الزامی است. اعتبار قیمت های فوق و ارسال آدرس تا ساعت ده صبح فردا می باشد.