کنجاله کنجد پلت تهران

قیمت بهترین کنجاله کنجد پلت تهران

بهترین کنجاله کنجد پلت را کجا تولید می نماید؟ آیا قیمت تهران با شهرهای دیگر متفاوت است؟

کیفیت کنجاله کنجد به عوامل مختلفی وابسته است. اینکه تا چه میزان این موارد رعایت شود، کنجاله کنجد درجه یک ممکن است در هر شهری تولید گردد.

علاوه بر کنجد های موجود در بازار که از نوع افغانی، پاکستانی، هندی و یا ایرانی می تواند باشد، نوع دستگاه روغن کشی و روش گرفتن روغن نیز بسیار با اهمیت است.

از آنجا که در تهران دستگاه های روغن کشی به گونه ای هستند که تا حد زیادی روغن کنجد را می گیرند، پروتئین حاصل در کنجاله نسبت به شهرهای دیگر بالاتر است.

این مرکز علاوه بر عرضه کنجاله های باکیفیت، تلاش می نماید تا قیمت نهایی برای مصرف کننده نیز به صرفه باشد.

گروه تولیدی بازرگانی کهن، هیچ وقت تعطیل نیست.