قیمت ذرت سویا مدلل

قیمت ذرت سویا مدلل در سال 98 چند است؟

در بین اقلام مدلل قیمت ذرت همچنان بالا پایین می شود. قیمت سویا و دیگر محصولات در 31 اردیبهشت 97 را در ادامه مطلب مشاهده می نمایید.

ذرت یکی از محصولات ثابت اعلام شده توسط مدلل است. این روز ها ذرت مدلل از بنادر امام خمینی و امیرآباد بارگیری می شوند. اگرچه ذرت امیر کمتر شاهد تغییر قیمت است اما ذرت برزیل و اکراین هر روزه با تغییر روبرو می گردد.

قیمت ذرت روس بندر امام در سال  97 به صورت زیر می باشد. اما امسال ذرت اکراین و برزیل با افزایش همراه بود.

قیمت ذرت مدلل

ذرت برزیل بندر امام فی 11600 ریال

ذرت اکراین بندر امام فی 10400ریال

ذرت روس امیرآباد فی 11100 ریال

قیمت سویا مدلل

سویا پلت کلهر بندر امام فی 23100 ریال

سویا پلت کلهر کرمانشاه فی 23100 ریال

سویا پلت نابدانه سمنان فی 23200 ریال

سویا گل سفید فی 24600 ریال

سویا فرآوری سبوس کندوج فی 24600 ریال

سویا دانه های روغنی خراسان فی 24600 ریال

سویا فضل نیشابور فی 24600 ریال

قیمت فول فت و روغن مدلل

فول فت سویا پلت کرمانشاه فی 26400 ریال

روغن خام سویا کرمانشاه جهت مرغداری فی 38800 ریال

روغن غنی شده گیاهی (هایپر انرژی) فله کرمانشاه فی 44350 ریال

جهت خرید اقلام فوق شناسه انبار و کپی کارت ملی الزامی است.

قیمت ذرت و سویا امسال چقدر است؟

نوسانات قیمت امسال سبب شده تا اعلام قیمت تنها از طریق واحد فروش امکان پذیر باشد.