قیمت ریز مغذی های دام طیور

قیمت ریز مغذی های دام طیور در 24 اردیبهشت

قیمت ریز مغذی های دام طیور در 24 اردیبهشت نیز همانند روزهای قبل روند نسبتا ثابتی داشت. نرخ اسیدهای آمینه با توجه به برند آن متفاوت است.

لیزین، متیونین، کولین و دیگر ریز مغذی های دام و طیور نیز همانند نهاده ها با تغییراتی در این روزها همراه است. قیمت برخی از این محصولات به شرح زیر است.

متیونین دگوسا: 16800

لیزین اندونزی:  8600

کولین: 7400

ترئونین: 8900

گلوتن: 3200

پرمنگنات:16100

جوش شیرین دامی: 1950

جوش شیرین طیوری: 1850

با توجه به محدود بودن اقلام فوق قبل از ارسال آدرس و ثبت سفارش حتما با کارشناسان با بازرگانی کهن هماهنگی نمایید.