ذرت روس امیرآباد

قیمت سویا ذرت مدلل 27 اردیبهشت 97

ذرت همچنان در روند تغییرات سینوسی. قیمت سویا و ذرت مدلل در 27 اردیبهشت 97 اعلام شد و بیشترین تغییر مربوط به ذرت برزیل بود.

این روزها خریداران ذرت برزیل و اکراین در یک بلاتکلیفی قرار دارند. تغییرات زیاد سبب شده تا بسیاری از متقاضیان خرید ذرت با تردید مواجه گردند.

در سال های اخیر کمتر شاهد این بوده ایم که قیمت ذرت اینقدر تغییرات زیاد داشته باشد. تغییرات در یک روز به صد تومان نیز می رسد و این کار را برای خریداران بسیار سخت نموده است. قیمت اقلام مدلل در 27 اردیبهشت ماه به شرح زیر است.

قیمت ذرت مدلل

ذرت برزیل بندر امام فی 11100 ریال

ذرت اکراین بندر امام فی 10200ریال

ذرت روس امیرآباد فی 11100 ریال

قیمت سویا مدلل

سویا پلت کلهر بندر امام فی 23100 ریال

سویا پلت کلهر کرمانشاه فی 23100 ریال

سویا پلت نابدانه سمنان فی 23200 ریال

سویا گل سفید فی 24700 ریال

سویا فرآوری سبوس کندوج فی 24700 ریال

سویا دانه های روغنی خراسان فی 24700 ریال

سویا فضل نیشابور فی 24700 ریال

قیمت فول فت و روغن مدلل

فول فت سویا پلت کرمانشاه فی 26400 ریال

روغن خام سویا کرمانشاه جهت مرغداری فی 38800 ریال

روغن غنی شده گیاهی (هایپر انرژی) فله کرمانشاه فی 44350 ریال

جهت خرید اقلام فوق شناسه انبار و کپی کارت ملی الزامی است. اعتبار قیمت های فوق و ارسال آدرس تا ساعت ده صبح شنبه می باشد.