دان آماده مرغ تخمگذار

قیمت فروش خوراک دان آماده مرغ تخمگذار

قیمت فروش خوراک دان آماده مرغ تخمگذار با مرغ های گوشتی به علت مواد مختلفی که در تولید آنها استفاده می گردد، متفاوت است.

ساختار بدنی متفاوت مرغ های گوشتی و تخمگذار و همچنین طول دوره پرورش آنها لازم می دارد تا جیره ی غذایی آنها نیز متفاوت باشد. توجه به این تفاوت می تواند در کاهش هزینه ها بسیار تاثیر گذار باشد.

با توجه به اینکه محدودیت زمانی پرورش مرغ های گوشتی در پرورش مرغ های تخمگذار وجود ندارد و لازم نیست مرغ های تخمی در مدت کوتاهی به بازدهی برسند، در نتیجه خوراک آنها در مقایسه با مرغ های گوشتی از قیمت پایین تری برخوردار است.

تمامی پرورش دهندگان مرغ های تخمی می توانند با ارائه جیره و آنالیز پیشنهادی خود به مجموعه دام و طیور ایران، دان مورد نظر خود را با کمترین قیمت تحویل بگیرند.