قیمت نهاده های دام و طیور

قیمت نهاده های دام طیور 24 اردیبهشت 97

قیمت نهاده های دام و طیور در 24 اردیبهشت 97 نسبت به روز قبل در محصولاتی نظیر جو و ذرت روس بنادر شمال با کاهش همراه بود.

افزایش یک باره قیمت ذرت و جو در روزهای قبل غیر طبیعی بود. ذرت روس روس در بنادر شمال و ذرت اکراین در بندر امام خمینی نسب به روز قبل با کاهش همراه بود. این در حالی است که ذرت برزیل همچنان روند صعودی دارد.

قیمت ذرت

ذرت برزیل بندر امام زودبار: 1190
ذرت اکراین: 1060
ذرت روس امیر 1150
ذرت روس نوشهر 1170

قیمت سویا

سویا پلت آرژانتین 2645
سویا پلت سوادکوه قیمت مناسب تلفنی

قیمت جو

جو روس امیر 1050
جو روس نوشهر 1040
جو روس انزلی 1055

گندم تهران 1170
سبوس گندم 760-795

قیمت انواع کنجاله

کنجاله آفتاب روس امیر 1275
کنجاله کلزا گلبهار 1500
کنجاله زیتون 650
کنجاله آفتابگردان قزاق (پروتئین 26 – 28) 1135
کنجاله گلرنگ قزاق (پروتئین 20 – 22) 825

جهت ثبت سفارش و هماهنگی نهایی با کارشناسان بازرگانی کهن در ارتباط باشید.