خرید گندم شکسته

مشکلات خرید و فروش گندم شکسته

آیا می دانید خرید و فروش گندم شکسته با مشکلات احتمالی فراوانی همراه است؟ چگونه می توان این معاملات را بدون دغدغه و نگرانی انجام داد؟

متاسفانه امروزه برخی افراد نا سالم در بازار پا گذاشته اند که اعتماد کردن را دشوار و انجام معاملات را با دشواری های زیادی همراه نموده است. این مشکلات در بازار نهاده های دامی نیز بسیار شایع است.

مشکلات خرید و فروش گندم شکسته

یکی از محصولاتی که امکان تقلب و یا به تعبیر دیگر اختلاف نظر و حساب در آن زیاد است، گندم شکسته است. این محصول از نظر میزان وجود گندم، داشتن کاه و کزل، قاطی داشتن دان گیاه و علف هرز، وجود خاک و … مستعد بروز اختلاف است.

بسیار دیده شده که گندم شکسته ای که کارخانه ها ارسال می کنند با نمونه ای که قرار بوده ارسال کنند یا با نمونه بار های قبلی تفاوت بسیار دارد. در این بین این خریدار است که از پایین بودن کیفیت ضربه می خورد.

خرید مطمئن گندم شکسته

روش خرید مطمئن گندم شکسته

گاهی اوقات اختلاف به حدی زیاد است که گندم شکسته ارسال شده قابل مصرف نبوده و تفاوت زیادی با محصول مورد انتظار دارد. در این چنین مواقع بار باید برگشت بخورد. مشکل اینجاست که برخی از کارخانه ها هزینه حمل را بر عهده نمی گیرند. باید توجه داشت که قبل از خرید و واریز مبلغ حتما به شرط کیفیت بار خرید نمود و حتما قید شود در صورت پایین بودن کیفیت بار با هزینه کارخانه باید برگشت بخورد.

متاسفانه دیده شده که با این وجود نیز برخی کارخانه ها اخلاق را زیر پا گذاشته و با این شرایط نیز قبول نمی کنند. بهترین حالت این است که مبلغ بعد از رؤیت بار پرداخت گردد.