قیمت روغن طیور

مناسبترین قیمت روغن مخصوص طیور

آیا تفاوت در کیفیت روغن بر میزان تاثیر این محصول بر رشد مرغ موثر است؟ مناسبترین قیمت روغن مخصوص طیور را از چه مراکزی باید پیدا نمود؟

روغن طیور یکی از مهمترین محصولاتی است که بیشترین تاثیر را بر رشد بیشتر و بهتر جوجه ها دارد. کیفیت روغن بر میزان رشد اثر گذار است.

ترکیبات روغن طیور

روغن طیور با پایه گیاهی با ترکیبات مختلفی در بازار یافت می شود. به طور معمول روغن طیور از روغن سویا به میزان 75 درصد، روغن آفتاب به میزان 20 درصد و پالم به میزان 5 درصد تشکیل شده است.

ترکیبات استفاده شده در روغن طیور تعیین کننده قیمت این محصول است. با توجه به امکان تغییر این ترکیبات، باید در هنگام خرید بر آنالیز روغن توجه ویژه ای داشت. چه بسا روغن هایی با قیمت پایین در بازار عرضه می شوند اما از ارزش غذایی بالایی برخوردار نیستند.