قیمت سویا برزیل

میانگین قیمت کنجاله سویا در ماه های گذشته

آیا تغییرات قیمت سویا در ماه های اخیر با سابقه است؟ آیا میانگین کلی قیمت کنجاله سویا در سالهای گذشته بیان کننده یک روند نسبتا ثابت بوده است؟

سویا به عنوان مهمترین منبع گیاهی تامین پروتئین در جیره های غذایی به شمار می آید. کنجاله هایی نظیر پنبه دانه، کلزا، کنجد، آفتاب و … هیچگاه نتوانسته اند به طور کامل جای کنجاله سویا را بگیرند.

میانگین قیمت کنجاله سویا در ماه های اخیر

در ماه های اخیر قیمت کنجاله سویا همانند دیگر نهاده های دام و طیور با افزایش روبرو بوده است. بنابر آمار پایگاه اطلاع رسانی آی تی پی نیوز روند تغییرات سویا از بهمن 95 تا دی 96 به شرح زیر است:

بهمن نود پنج 1512، اسفند نود پنج 1469، فروردین نود و شش1473، اردیبهشت نود و شش 1440، خرداد نود و شش 1429، تیر نود و شش 1401، مرداد نود و شش 1365، شهریور نود و شش 1415، مهر نود و شش 1536، آبان نود و شش 1674، آذر نود و شش 1785، دی نود و شش1780.

همانطور که مشاهده می شود افزایش قیمت از مهر ماه آغاز شده است.

میانگین قیمت کنجاله سویا در سال های اخیر

بنابر آمار پایگاه اطلاع رسانی آی تی پی نیوز روند تغییرات کنجاله سویا از سال 1385 تا سال 1396 به شرح زیر است:

در سال 1385 میانگین قیمت 293، در سال 1386 میانگین قیمت 428، در سال 1387 میانگین قیمت 522، در سال 1388 میانگین قیمت 499، در سال 1389 میانگین قیمت 468، در سال 1390 میانگین قیمت 524، در سال 1391 میانگین قیمت 1111، در سال 1392 میانگین قیمت 1684، در سال 1393 میانگین قیمت1698، در سال 1394 میانگین قیمت1448، در سال 1395 میانگین قیمت 1453 و در سال 1396 میانگین قیمت 1503.

همانطور که مشاهده می شود جهش قیمت در سال های 91 و 92 بوده است.