سیلاژ ذرت علوفه ای بسته بندی

نحوه و نوع بسته بندی سیلاژ ذرت علوفه ای

آیا نحوه و نوع بسته بندی سیلاژ ذرت علوفه ای بر قابلیت ماندگاری و کیفیت آن تاثیر گذار است؟ این مورد چه تاثیری بر روی قیمت دارد؟

یکی از قابلیت های مهم سیلاژ، بسته بندی آن می باشد. یک بسته بندی ضعیف می تواند کیفیت یک سیلوی مرغوب را تحت تاثیر قرار دهد. قاعدتا بسته بندی های محکم  و سالم موجب ماندگاری بیشتر محصول شده و از خراب شدن سیلاژ و در نتیجه خسارت به مصرف کننده جلوگیری می شود.

سیلاژ ذرت علوفه ای بسته بندی

سیلاژ بسته بندی معمولا در وزن های 30، 350، 700 و یک تنی قابل تولید است. به طور معمول بسته های یک تنی به دلیل تحت فشار قرار گرفتن بیشتر و نوع بسته بندی متفاوت، نسبت به بسته های کوچک از قابلیت ماندگاری بالاتری برخوردارند.

بسته های یک تنی به خاطر سهولت در تخلیه آنها با تریلی های کمپرسی ارسال می گردند تا برای مصرف کنندگان مشکلی از جهت جابجایی آن پیش نیاید.