خرید یونجه انباری

نرخ بهترین یونجه و کاه ایران

نرخ بهترین یونجه و کاه ایران در فصول مختلف سال اختلاف زیادی پیدا می کند و در بعضی وقتها می توان با قیمت بسیار پایینتری این محصولات را خرید نمود.

یونجه و کاه علاوه بر ارزش غذایی که دارند به منظور پر کردن شکمبه به صورت مداوم باید در جیره های غذایی دامداری ها جای داده شوند.

این محصولات را مانند بسیاری دیگر از خوراک ها در زمانی که تولید زیاد است و هنوز محصول سر زمین است با قیمت بسیار مناسب تری می توان خرید نمود.

بجز این مورد نباید کیفیت های متفاوت را نیز در بالا پایین بودن قیمت ها بی تاثیر دانست.

عوامل گروه تولیدی بازرگانی کهن از زمان قبل از برداشت تا هنگام پرس کردن و ارسال بر حسن انجام کار نظارت دارند تا محصول ارسالی برای مشتریان از هر نظر قابل اعتماد و به شرط باشند.

گروه تولیدی بازرگانی کهن، هیچ وقت تعطیل نیست.