سیلوی ذرت

ضرورت مصرف سیلوی ذرت برای دامدار

آیا مصرف سیلوی ذرت برای دامدار به صرفه است؟ مزایای سیلاژ بسته بندی در مقایسه با سیلو های سنتی چه مواردی می باشد؟

قیمت و ارزش غذایی سیلاژ ذرت و تاثیر مثبتی که بر گوشت و شیر مراکز پرورشی می گذارد، سبب شده تا این محصول همواره در جیره های غذایی گنجانده شود.

البته باید توجه نمود که صرف استفاده از سیلوی ذرت برای دامدار نمی تواند سودمند باشد، زیرا نوع ذرت استفاده شده، شیوه ی تولید، بسته بندی و حتی روش نگهداری بر کیفیت ذرت تاثیر گذار است.

یکی از موارد مهم و تاثیر گذار بر کیفیت سیلو و در نتیجه مقرون به صرفه بودن آن، میزان رطوبت سیلاژ می باشد. سیلاژی را در نظر بگیرید که از هر نظر استاندارد باشد ولی میزان رطوبت آن بالا باشد، آیا این محصول می تواند برای مصرف کننده به لحاظ اقتصادی سودمند باشد؟

این مرکز سیلوهایی را برای مشتریان خود ارسال می کند که مصرف کننده با لمس آن تنها دستش خیس شود و آب اضافه ای از آن خارج نمی گردد.