جو بندر نوشهر

قیمت جو روسیه در سال 98 تضمینی

قیمت جو روسیه در سال 98 بصورت تضمینی اعلام و تناژ های بالای جو از سوی این بازرگانی در بازار ایران عرضه می گردد. چگونه می توان از قیمت جو روسیه اطلاع یافت؟

قیمت جو روسیه و آلمان که این روز ها در بازار کشور از کمیت و استقبال بالاتری برخوردارند، روزانه اعلام شده و از طریق بخش فروش بازرگانی کهن قابل پیگیری هم از نظر قیمت و هم برای سفارش می باشد.

جو روسیه یا جو آلمان؟

از دو نظر می توان این دو نوع جو خارجی را با هم مقایسه نمود:

  1. کیفیت:

تفاوت عمده ای در کیفیت آن ها مشاهده نمی شود اما بصورت جزئی می توان رتبه برتر کیفیت را به جو روس داد.

این تفاوت در کیفیت سبب شده تا قیمت جو روسیه از جو آلمان بالاتر رود.

  1. مسیر و کرایه حمل و نقل:

با توجه به اینکه بنادر ترخیصی محموله های جو روسیه و آلمان با هم متفاوت اند، نظر به اینکه مشتری در کدام شهر می باشد می تواند در انتخاب نوع جو با توجه به تاثیر کرایه حمل و نقل بر قیمت نهایی بسیار پر اهیمت باشد.

جو روسیه از بنادر شمالی و جو آلمان از بندر امام بارگیری می گردد.