قیمت ذرت سویا مدلل

قیمت ذرت سویا مدلل 26 اردیبهشت 97

قیمت ذرت سویا مدلل 26 اردیبهشت 97 نیز با تغییراتی همراه بود. ذرت اکراین همچنان با یک روند تغییرات سینوسی به بازار عرضه می گردد.

با وجود ثابت ماندن قیمت ذرت برزیل و سویا نسبت به روز قبل، ذرت اکراین با کاهش قابل توجه ای همراه بود. ذرت اکراین در روزهای اخیر زیاد بالا و پایین شده است.

قیمت ذرت مدلل

ذرت برزیل بندر امام فی 11900 ریال

ذرت اکراین بندر امام فی 10100ریال

ذرت روس امیرآباد فی 11400 ریال

قیمت سویا مدلل

سویا پلت کلهر بندر امام فی 23100 ریال

سویا پلت کلهر کرمانشاه فی 23100 ریال

سویا پلت نابدانه سمنان فی 23100 ریال

سویا گل سفید فی 24600 ریال

سویا فرآوری سبوس کندوج فی 24600 ریال

سویا دانه های روغنی خراسان فی 24600 ریال

سویا فضل نیشابور فی 24600 ریال

قیمت فول فت و روغن مدلل

فول فت سویا پلت کرمانشاه فی 26400 ریال

روغن خام سویا کرمانشاه جهت مرغداری فی 38800 ریال

روغن غنی شده گیاهی (هایپر انرژی) فله کرمانشاه فی 44350 ریال

جهت خرید اقلام فوق شناسه انبار و کپی کارت ملی الزامی است. اعتبار قیمت های فوق و ارسال آدرس تا ساعت ده صبح فردا می باشد.