تفاله سیب

قیمت روز بهترین سیلاژ ذرت علوفه کشور

بهترین سیلاژ ذرت علوفه کشور در چه مناطقی تولید می گردد؟ قیمت روز این محصول تا چه اندازه تحت تاثیر نرخ دیگر خوراک های مورد استفاده در جیره است؟

سیلاژ ذرت به سبب استفاده ی زیادی که در کشور دارد در اکثر شهرهای تولید و به فروش می رسد. طبیعتا همه ی این مناطق ادعای تولید بهترین سیلو در کشور را دارند.

بهترین سیلاژ ذرت کشور

این ادعا هم می تواند درست و هم می تواند نادرست باشد. سیلاژ خوب به سیلاژی اطلاق می شود که از ذرت علوفه ای های پر دان و بلال های رسیده در آن استفاده شده و مراحل تخمیر و کاهش ph به خوبی انجام شده و بسته بندی آن نیز با دقت صورت گرفته باشد.

با رعایت کردن این موارد سیلاژ ذرت در هر منطقه ای قابل تولید بوده و از طرفی عدم رعایت این اصول می تواند کیفیت را به شکل قابل ملاحظه ای پایین بیاورد.