تفاله آلبالو

مرکز خرید تفاله آلبالو

مرکز خرید تفاله آلبالو امسال با توجه به نیاز دامداری های صنعتی به تامین انواع جیره های ارزان، اقدام به توزیع این تفاله و سایر تفاله های گیاهی نموده است.

نقش تفاله تفاله آلبالو در جیره

امروزه تامین خوراک دام و طیور تنها با محصولاتی نظیر ذرت و سویا و دیگر خوراک های مشترک در غذای انسانی، از جهات مختلفی امکان پذیر نیست.

به سبب کمبود زمین های زراعی، اولویت کشت با محصولات استراتژیک نظیر ذرت که مصارف انسانی دارند می باشد.

همچنین رشد زیاد جمعیت دامی کشور که نسبت آن ها به مراتع تقریبا سه چهار برابر است، سبب شده تا تحقیقات گسترده ای در زمینه جایگزینی بخشی از خوراک دام از ضایعات کشاورزی و انواع جیره های ارزان با خوراک های رایج انجام گیرد.

محصولاتی نظیر تفاله آلبالو با دارا بودن انرژی و پروتئین بالا می توانند ضمن کاهش هزینه تمام شده، به غنی شدن جیره نیز کمک نمایند.

در روستا ها همیشه دامداران خرد ضایعات محصولات تره بار اعم از میوه و صیفی جات را به عنوان بخشی از خوراک دام استفاده می کنند.

طبق تحقیقات صورت گرفته فواید این تفاله برای دام و طیور به صورت علمی تایید شد.

این محصولات می توانند به صورت جزئی از جیره غذایی مورد استفاده قرار بگیرند.

مرکز خرید تفاله آلبالو درجه یک خوراک دام

برای خرید این محصول و سایر محصولات قابل جایگزینی برای جو، ذرت و سویا مانند انواع جیره های ارزان با بخش فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.

انواع محصولات ارائه شده در این بازرگانی به صورت زودبار و در سراسر کشور به دامداران متقاضی تحویل داده می شود.