بنتونیت خوراک دام

فروش تفاله خرما خوراک دام

فروش تفاله خرما بعنوان خوراک دام بجز بحث قیمت از نظر ارزش غذایی در چه جایگاهی قرار دارد؟ آیا افزودن این محصول به جیره در رشد دام اختلال ایجاد نمی کند؟

استفاده از تفاله ها در ابتدا با توجه به کاهش هزینه های ناشی از خوراک صورت گرفت.

آزمایشات پیرامون خواص تفاله ها با دو منظور کاهش آلودگی محیطی از طریق به مصرف دام رساندن آن ها و کاهش هزینه های دامداران با توجه به اهمیت هزینه خوراک در این حوزه صورت گرفت.

فروش تفاله خرما با توجه به فواید آن برای خوراک دام

در فروش تفاله خرما علاوه بر قیمت می بایست مطمئن باشیم که این محصول چه ارزش غذایی دارد؟

تا چه میزان می توان این محصول را جایگزین محصول اصلی نمود؟

برای شفافیت این بحث در ذیل خواص تفاله خرما را بیان می نماییم تا با دقت بیشتری انتخاب نمایید:

  1. انرژی بالا
  2. پروتئین بالا
  3. فیبر بالا
  4. خوش خوراکی بالا

این موارد سبب شده تا حتی بتوان این محصول را تا 35 درصد جایگزین جو نمود.

با وجود این خواص بسیار مطلوب برای تفاله خرما اما باید در نظر گرفت که هر محصول جدیدی که وارد جیره می شود دارای یک دوره عادت پذیری است که با توجه به میزان خوش خوراکی هر محصول این دوره می تواند کوتاه یا طولانی تر باشد.